داستان فیلم چرخش

رام کردم حیوان بزرگ سخت است. کیرا با ترسش، برانچ، روبرو میشود. در همین حال، آشغال باید تمریناتی که پنلوپه برایش در نظر گرفته را انجام دهد.
تولید:
- 2021

بازیگران و عوامل فیلم

:
تهیه کننده
:
فیلمنامه
:
مدیر فیلمبرداری
:
:

فیلم‌های در حال اکران

نظرات بینده‌های چرخش

>