داستان فیلم مار زنگی

Kathleen and her sons Billy and Joe travel on to Santa Fe. Life is hard, but she meets and marries a man who might change everything for the better — only to find that he makes it a lot worse.

بازیگران و عوامل فیلم

:
تهیه کننده
:
فیلمنامه
:
مدیر فیلمبرداری
:
:

مار زنگی

مار زنگی

فیلم‌های در حال اکران

4/5
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5

نظرات بینده‌های مار زنگی

فیلم را دوست داشتید؟

تمامی حقوق برای سینما مینما محفوظ است.

>