دکتراسترنج در چندجهانی دیوانگی

داستان فیلم دکتراسترنج در چندجهانی دیوانگی

دکتر استیون استرینج، از طلسمی ممنوعه استفاده می کند که دری را به مولتی ورس باز می کند. این مولتی ورس ورژنی از او را شامل می شود که تهدیدش برای بشریت بسیار بیشتر از مجموع نیروهای استرینج، وونگ و واندا ماکسیموف است.
زمان:
126 دقیقه

بازیگران و عوامل فیلم

:
تهیه کننده
:
فیلمنامه
:
مدیر فیلمبرداری
:
:

دکتراسترنج در چندجهانی دیوانگی

دکتراسترنج در چندجهانی دیوانگی

فیلم‌های در حال اکران

4/5
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5

نظرات بینده‌های دکتراسترنج در چندجهانی دیوانگی

فیلم را دوست داشتید؟

تمامی حقوق برای سینما مینما محفوظ است.

>