داستان فیلم پس کریسمس اینه؟

همکاری کلینت و کیت بعد از رویارویی با عواقب افشای یک توطئه آزمایش می شود.

بازیگران و عوامل فیلم

:
تهیه کننده
:
فیلمنامه
:
مدیر فیلمبرداری
:
:

پس کریسمس اینه؟

پس کریسمس اینه؟

فیلم‌های در حال اکران

4/5
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5

نظرات بینده‌های پس کریسمس اینه؟

فیلم را دوست داشتید؟

تمامی حقوق برای سینما مینما محفوظ است.

>