هرگز قهرمانان خود را ملاقات نکنید

داستان فیلم هرگز قهرمانان خود را ملاقات نکنید

کیت بیشاپ خود در میان یک توطئه تبه کارانه می بیند که باعث میشود هاک آی از بازنشستگی در بیاید.

بازیگران و عوامل فیلم

:
تهیه کننده
:
فیلمنامه
:
مدیر فیلمبرداری
:
:

هرگز قهرمانان خود را ملاقات نکنید

هرگز قهرمانان خود را ملاقات نکنید

فیلم‌های در حال اکران

4/5
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5

نظرات بینده‌های هرگز قهرمانان خود را ملاقات نکنید

فیلم را دوست داشتید؟

تمامی حقوق برای سینما مینما محفوظ است.

>