داستان فیلم مظنون‌ترین به ارتکاب قتل

تری که شیفت شب است با کارآگاه در حال آموزش دیدن، کمیل نانجیانی، همراه می شود و به دبیرستان باز می‌گردد تا مرگ رییس یک شرکت تکنولوژی را تفحص کند.

بازیگران و عوامل فیلم

:
تهیه کننده
:
فیلمنامه
:
مدیر فیلمبرداری
:
:

مظنون‌ترین به ارتکاب قتل

مظنون‌ترین به ارتکاب قتل

فیلم‌های در حال اکران

4/5
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5

نظرات بینده‌های مظنون‌ترین به ارتکاب قتل

فیلم را دوست داشتید؟

تمامی حقوق برای سینما مینما محفوظ است.

>