داستان فیلم عروس

After Jenny reveals her skills, Chauncey shows his hand. Hungry for answers, Becca faces her famished mom. A troll visit leads to an unlikely monster.

بازیگران و عوامل فیلم

:
تهیه کننده
:
فیلمنامه
:
مدیر فیلمبرداری
:
:

عروس

عروس

فیلم‌های در حال اکران

4/5
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5

نظرات بینده‌های عروس

فیلم را دوست داشتید؟

تمامی حقوق برای سینما مینما محفوظ است.

>