داستان فیلم شهر کاکتوس‌ها

کیپو با گرگ برای جلوگیری از ورزش در چمن صحبت می کند.

بازیگران و عوامل فیلم

:
تهیه کننده
:
فیلمنامه
:
مدیر فیلمبرداری
:
:

شهر کاکتوس‌ها

شهر کاکتوس‌ها

فیلم‌های در حال اکران

4/5
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5

نظرات بینده‌های شهر کاکتوس‌ها

فیلم را دوست داشتید؟

تمامی حقوق برای سینما مینما محفوظ است.

>