داستان فیلم شعله تار والون

مورین با عواقب کارهایش رودررو میشود. مت با تاریکی درونش رودررو میشود. اگوین با قویترین زن دنیا رودررو میشود.

بازیگران و عوامل فیلم

:
تهیه کننده
:
فیلمنامه
:
مدیر فیلمبرداری
:
:

شعله تار والون

شعله تار والون

فیلم‌های در حال اکران

4/5
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5

نظرات بینده‌های شعله تار والون

فیلم را دوست داشتید؟

تمامی حقوق برای سینما مینما محفوظ است.

>