داستان فیلم توت‌های انفجاری

بنسون برای نجات کیپو تلاش می کند.

بازیگران و عوامل فیلم

:
تهیه کننده
:
فیلمنامه
:
مدیر فیلمبرداری
:
:

توت‌های انفجاری

توت‌های انفجاری

فیلم‌های در حال اکران

4/5
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5

نظرات بینده‌های توت‌های انفجاری

فیلم را دوست داشتید؟

تمامی حقوق برای سینما مینما محفوظ است.

>