داستان فیلم تلوتلوهای نی‌نی

Thanks to a dodo bird, Scrat and Baby Scrat end up on opposite sides of a log held up by a single branch.

بازیگران و عوامل فیلم

:
تهیه کننده
:
فیلمنامه
:
مدیر فیلمبرداری
:
:

تلوتلوهای نی‌نی

تلوتلوهای نی‌نی

فیلم‌های در حال اکران

4/5
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5

نظرات بینده‌های تلوتلوهای نی‌نی

فیلم را دوست داشتید؟

تمامی حقوق برای سینما مینما محفوظ است.

>