داستان فیلم ایستگاه تحقیقات

جلسه توجیهی سرپرست چوی درباره ماموریت باعث ناخوشنودی سونگ جیان می شود. رسیدن به ایستگاه تحقیقاتی به تنهایی برای گروه کار سختی می شود.

بازیگران و عوامل فیلم

:
تهیه کننده
:
فیلمنامه
:
مدیر فیلمبرداری
:
:

ایستگاه تحقیقات

ایستگاه تحقیقات

فیلم‌های در حال اکران

4/5
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5

نظرات بینده‌های ایستگاه تحقیقات

فیلم را دوست داشتید؟

تمامی حقوق برای سینما مینما محفوظ است.

>