آستریکس و اوبلیکس: کاخ خدایان

داستان فیلم آستریکس و اوبلیکس: کاخ خدایان

سپاهیان زورگو و احمق روم به فرانسه حمله می کنند و طی این حمله فرانسه شکست می خورد و تمامی مناطق آن اشغال می شود، به غیر از یک روستا که در آن جادوگری زندگی می کند و اکسیری درست می کند که باعث قدرتمندی افراد آنجا شده است. آستریکس و اویلیکس نیز در آن دهکده زندگی می کنند
زمان:
85 دقیقه

بازیگران و عوامل فیلم

:
تهیه کننده
:
فیلمنامه
:
مدیر فیلمبرداری
:
:

آستریکس و اوبلیکس: کاخ خدایان

آستریکس و اوبلیکس: کاخ خدایان

فیلم‌های در حال اکران

4/5
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5

نظرات بینده‌های آستریکس و اوبلیکس: کاخ خدایان

فیلم را دوست داشتید؟

تمامی حقوق برای سینما مینما محفوظ است.

>