خرید خوراکی

تجربه سینما رفات بدون خوراکی‌های شور و شیرینی که با خودت به سالن سینما می بری نمیشه!
میتونی کلی خوراکی برای خودت و دوستات از همینجا سفارش بدی…

این بخش به زودی در کلوپ سینما مینما فعال خواهد شد.